sau-rieng-banner

Sầu riêng Gia Lai - Sầu riêng sạch cho người Việt


Dịch Vụ

Chuyên cung cấp các loại sầu riêng: Ri-6, MonThong Thái, Musang King.


Cam Kết

100% sầu riêng sạch, cam kết không sử dụng hoá chất độc hại, nếu không sẽ đền tiền gấp 300% lần.


Liên Hệ

Nguyễn Hùng – Elly Trâm

Sđt: 0905.233.251

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top