sau-rieng-banner

Sầu riêng Gia Lai - Sầu riêng sạch cho người Việt


Dịch Vụ

Chuyên cung cấp các loại sầu riêng: Ri-6, MonThong Thái, Musang King, Sáu Hữu, Chuồng Bò.


Cam Kết

100% sầu riêng sạch, cam kết không sử dụng hoá chất độc hại. Không đúng sẽ đền tiền gấp 300% lần.


Liên Hệ

Nguyễn Hùng

Hot line: 0905.233.251

1 thought on “Thực Trạng Sầu riêng Ngâm Thuốc Tại Việt Nam”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Scroll to Top